La música és vivència i només a partir de la pròpia vivència es pot educar.

PRIMERA ESCOLA D'ESTIU EMA

BALAGUER

9 - 10 de juliol de 2019


CONVIVÈNCIA

TREBALL INTENS

ACTIVITATS DIDÀCTIQUES

DE QUALITAT

EINES

D'APLICACIÓ DIRECTA A L'AULA

CALENDARI D'ACTIVITATS

2019

8/9 de març - TERRASSA

MATRÍCULA TANCADA  

ARTESANIA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL - SESSIÓ 1

Divendres: 18:30 a 21:30 / Dissabte:  9:30 a 13:30 i 14:30 a 17:30 (10 h)

15/16 de març - EIVISSA

MATRÍCULA TANCADA 

ARTESANIA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL - SESSIÓ 1

Divendres: 18:30 a 21:30 / Dissabte: 9:30 a 13:30 i 14:30 a 17:30 (10 h)

29/30 de març - EIVISSA

MATRÍCULA TANCADA 

ARTESANIA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL - SESSIÓ 2

Divendres: 18:30 a 21:30 / Dissabte: 9:30 a 13:30 i 14:30 a 17:30 (10 h)

5/6 d'abril - TERRASSA

MATRÍCULA TANCADA  

ARTESANIA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL - SESSIÓ 2          

Divendres: 18:30 a 21:30 / Dissabte: 9:30 a 13:30 i 14:30 a 17:30 (10 h) 

10/11 de maig - TERRASSA

MATRÍCULA TANCADA  

ARTESANIA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL - SESSIÓ 3

Divendres: 18:30 a 21:30 / Dissabte: 9:30 a 13:30 i 14:30 a 17:30 (10 h)

CONSULTEU PLACES DISPONIBLES PER A LA SESSIÓ 3 - tytrujill7@gmail.com

17/18 de maig - EIVISSA

MATRÍCULA TANCADA

ARTESANIA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL - SESSIÓ 3

Divendres: 18:30 a 21:30 / Dissabte: 9:30 a 13:30 i 14:30 a 17:30 (10 h)

24/25 de maig - TERRASSA

MATRÍCULA TANCADA 

ARTESANIA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL - SESSIÓ 4

Divendres: 18:30 a 21:30 / Dissabte: 9:30 a 13:30 i 14:30 a 17:30 (10 h) 

31 de maig /1 de juny - EIVISSA

MATRÍCULA TANCADA

ARTESANIA DE L'EDUCACIÓ MUSICAL - SESSIÓ 4

Divendres: 18:30 a 21:30 / Dissabte: 9:30 a 13:30 i 14:30 a 17:30 (10 h)

9/10 de juliol - BALAGUER

MATRÍCULA  OBERTA     PLACES DISPONIBLES:  12

PRIMERA ESCOLA D'ESTIU EMA

27/28 de setembre - TERRASSA

MATRÍCULA A PARTIR DEL 1 DE SETEMBRE  

AMPLIACIÓ DELS BLOCS LLENGUATGE, RITME, OÏDA/ENTONACIÓ I VEU

AMPLIACIÓ DEL BLOC INSTRUMENTS MUSICALS

Divendres: 18:30 a 21:30 / Dissabte: 9:30 a 13:30 i 14:30 a 17:30 (10 h) 

19 d'octubre - TERRASSA

MATRÍCULA A PARTIR DEL 1 D'OCTUBRE   

PIANO PER A NO-PIANISTES 

Dissabte: 9:00 a 14:00 (5 h) 

8/9 de novembre - TERRASSA

MATRÍCULA A PARTIR DEL 20 D'OCTUBRE  

AMPLIACIÓ DEL BLOC INSPIRACIÓ EDUCATIVA

Divendres: 18:30 a 21:30 / Dissabte: 9:30 a 13:30 i 14:30 a 17:30 (10 h) 

29/30 de novembre - TERRASSA

MATRÍCULA A PARTIR DEL 11 DE NOVEMBRE  

EINES PER A L'EDUCADOR MUSICAL 

Divendres: 18:30 a 21:30 / Dissabte: 9:30 a 13:30 i 14:30 a 17:30 (10 h) 

VOLS ESTAR AL CORRENT DE QUALSEVOL NOVETAT?